จารึกปราสาทหินพนมวัน 4

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 4

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564 23:53:59 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน 4

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Inscriptions de Nom Văn (K. 391), จารึกปราสาทหินพนมวัน 4, K. 391, นม. 5

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1625

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 3 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

หลืบประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง 46 ซม. สูง 180 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. 5”
2) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VI กำหนดเป็น “Inscriptions de Nom Văn (K. 391)”
3) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน 4”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2444

สถานที่พบ

หลืบประตูชั้นในด้านทิศใต้ ฟากตะวันออก ติดอยู่กับตัวปราสาทชั้นใน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

พระรังสรรค์สารกิจ

ปัจจุบันอยู่ที่

หลืบประตูชั้นในด้านทิศใต้ ฟากตะวันออก ติดอยู่กับตัวปราสาทชั้นใน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

1) Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1954), 298.
2) จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 32-34.

ประวัติ

จารึกหลักนี้มีข้อความสืบเนื่องจากจารึก นม. 1 แต่เส้นอักษรลบเลือนมาก อ่านจับใจความได้เพียงเล็กน้อย เมื่อหันหน้าเข้าสู่ตัวปราสาท จารึก นม. 1 จะอยู่ฟากซ้ายมือของหลืบประตูและจารึก นม. 5 จะอยู่ฟากขวามือของหลืบประตูเดียวกัน

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงจำนวนสิ่งของและสัตว์ที่ถวาย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุตามรูปแบบอักษรขอมโบราณ อายุพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพิจารณาจากรูปอักษรที่มีรูปแบบเดียวกับจารึกปราสาทหินพนมวัน 3 คือ “ภ” “ว” และ “ศ” มีศกขนาดใหญ่ 1 ศก อยู่ด้านบนตัวอักษร และในส่วนของอักขรวิธี เมื่อมีการประสมรูปพยัญชนะกับรูปสระบนได้แก่รูปสระอิ จะมีการตัดศกออกแล้วเพิ่มสระลงไปแทนที่ศก เช่น “ปิ” (บรรทัดที่ 2) นอกจากนั้นข้อความในจารึกยังสืบเนื่องจากจารึกปราสาทหินพนมวัน 3 อีกด้วย ดังนั้นจารึกทั้งสองหลักนี้จึงน่าจะมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 17 เหมือนกัน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
1) Goerge Cœdès, “Inscriptions de Nom Văn (K. 391),” in Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1954), 298.
2) อำไพ คำโท, “จารึกปราสาทหินพนมวัน 4,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17-18 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 32-34.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-06, ไฟล์; NM_039)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170