จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21

จำนวน 227 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
2. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
3. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
4. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
5. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
6. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
7. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
8. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
9. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
10. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านต่อ >
11. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านต่อ >
12. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
13. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านต่อ >
14. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านต่อ >
15. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
16. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
18. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านต่อ >
19. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
20. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านต่อ >
21. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านต่อ >
22. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านต่อ >
23. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านต่อ >
24. จารึกพุทธรักษา อ่านต่อ >
25. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านต่อ >
26. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
27. จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) อ่านต่อ >
28. จารึกวัดกลางพยาว อ่านต่อ >
29. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >
30. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170