จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21

จำนวน 225 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกพุทธรักษา อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170