จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา

จารึก

จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 73 จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. 2042, พย. 73 จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2042

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มีวงดวงชาตา 1 วง

วัตถุจารึก

หินทรายสีน้ำตาล

ลักษณะวัตถุ

ใบเสมา ชำรุดเหลือแต่ชิ้นส่วนของยอดเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 17.5 ซม. สูง 16 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 73”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 73 จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. 2042”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 73 จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 228.
2) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 505-507.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นวงดวงชาตาระบุฤกษ์, วันเดือนปีที่จารึก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

วงดวงชาตาในจารึกระบุ พ.ศ. 2042 อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 73 จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 505-507.
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 73 จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. 2042,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 228.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-25, ไฟล์; PY 73. copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170