จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา

จารึก

จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๗๓ จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. ๒๐๔๒, พย. ๗๓ จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มีวงดวงชาตา ๑ วง

วัตถุจารึก

หินทรายสีน้ำตาล

ลักษณะวัตถุ

ใบเสมา ชำรุดเหลือแต่ชิ้นส่วนของยอดเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๗.๕ ซม. สูง ๑๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๗๓”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๗๓ จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. ๒๐๔๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๗๓ จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๒๘.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๐๕-๕๐๗.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นวงดวงชาตาระบุฤกษ์, วันเดือนปีที่จารึก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

วงดวงชาตาในจารึกระบุ พ.ศ. ๒๐๔๒ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๗๓ จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๐๕-๕๐๗.
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๗๓ จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา พ.ศ. ๒๐๔๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๒๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-25, ไฟล์; PY 73. copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170