จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

จารึก

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย, หลักที่ 105 ศิลาจารึก วัดศรีอุโมงคำ, พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน พ.ศ. 2046, พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2046

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 21 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 12 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 9 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีดำ

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 45 ซม. สูง 62 ซม. หนา 5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 10”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2509) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย”
3) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 กำหนดเป็น “หลักที่ 105 ศิลาจารึก วัดศรีอุโมงคำ”
4) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน พ.ศ. 2046”
5) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2509) : 66-70.
2) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 120-123.
3) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 124-126.
4) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 254-258.

ประวัติ

คณะกรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่า ได้อัดสำเนามาให้กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2504

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2046 มหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน ได้บริจาคข้าพระให้แก่วัดบ้านหนอง เป็นจำนวน 7 ครัว ข้อความต่อจากนั้นเป็นรายนามข้าพระ เงิน และสิ่งของที่บริจาค

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ด้านที่ 1 ระบุ จ.ศ. 865 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2046 อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน พ.ศ. 2046,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 124-126.
2) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกจารึก อักษรและภาษาไทย ได้มาจากวัดศรีอุโมงคำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย,” ศิลปากร 9, 6 (มีนาคม 2509) : 66-70.
3) ประสาร บุญประคอง, “พย. 10 จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 254-258.
4) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ 105 ศิลาจารึกวัดศรีอุโมงคำ,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 120-123.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-25, ไฟล์; PY_1001_c และ PY_1002_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170