จารึกถ้ำจอมธรรม

จารึก

จารึกถ้ำจอมธรรม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกถ้ำจอมธรรม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, ลป. 7 จารึกดอยจำ พ.ศ. 2045

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2045

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 30 บรรทัด แต่ละด้านมี 15 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 51 ซม. สูง 110 ซม. หนา 7.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 7”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2513) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 7 จารึกดอยจำ พ.ศ. 2045”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2513) : 87-93.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 223-226.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. 2045 สมเด็จบพิตรพระเป็นเจ้า พร้อมด้วยอำมาตย์มนตรี ที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่สมเด็จบพิตรพระอัครราชมาดาพระมหาเทวีเจ้า ด้วยการไถ่ข้าพระจำนวน 12 ครัว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ ม.ศ. 1424 และบรรทัดที่ 2 ระบุ จ.ศ. 864 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2045 อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 6 จารึกวัดบ้านด่าน พ.ศ. 2039,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 223-226.
3) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย,” ศิลปากร 14, 3 (กันยายน 2513) : 87-93.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg 7 side 1 part 3.copy 1, LPg 7 side 2 part 1.copy 1, LPg 7 side 2 part 2.copy 1 และ LPg 7 side 2 part 3.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170