จารึกถ้ำจอมธรรม

จารึก

จารึกถ้ำจอมธรรม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกถ้ำจอมธรรม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, ลป. ๗ จารึกดอยจำ พ.ศ. ๒๐๔๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด แต่ละด้านมี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๑ ซม. สูง ๑๑๐ ซม. หนา ๗.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๗”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๓) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๗ จารึกดอยจำ พ.ศ. ๒๐๔๕”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๓) : ๘๗-๙๓.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๓-๒๒๖.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. ๒๐๔๕ สมเด็จบพิตรพระเป็นเจ้า พร้อมด้วยอำมาตย์มนตรี ที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่สมเด็จบพิตรพระอัครราชมาดาพระมหาเทวีเจ้า ด้วยการไถ่ข้าพระจำนวน ๑๒ ครัว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ ม.ศ. ๑๔๒๔ และบรรทัดที่ ๒ ระบุ จ.ศ. ๘๖๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๕ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๖ จารึกวัดบ้านด่าน พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๓-๒๒๖.
๓) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย,” ศิลปากร ๑๔, ๓ (กันยายน ๒๕๑๓) : ๘๗-๙๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg 7 side 1 part 3.copy 1, LPg 7 side 2 part 1.copy 1, LPg 7 side 2 part 2.copy 1 และ LPg 7 side 2 part 3.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170