จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกถ้ำจอมธรรม

จารึก

จารึกถ้ำจอมธรรม ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:14

ชื่อจารึก

จารึกถ้ำจอมธรรม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, ลป. ๗ จารึกดอยจำ พ.ศ. ๒๐๔๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด แต่ละด้านมี ๑๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ซือ = แม้ว่า, หากว่า
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เถ้า = เฒ่า
๓. ประสาร บุญประคอง : กุศลโกฐาส = ส่วนกุศล
๔. ประสาร บุญประคอง : เบ้ = เบี้ย
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : จังหัน = เป็นสมณโวหาร หมายถึง อาหารทุกชนิดสำหรับพระ
๖. ประสาร บุญประคอง : ลุนหล้า = สุดท้าย
๗. ประสาร บุญประคอง : อย่าลีดรีด = อย่าลิดรอนประเพณี
๘. ประสาร บุญประคอง : รอม = รวม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170