จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง

จารึก

จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 13:21:54 )

ชื่อจารึก

จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. 2 จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง พ.ศ. 2039

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2039

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 21 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 8 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 13 บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. 2”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชร. 2 จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง พ.ศ. 2039”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (สำรวจเมื่อ 29 กรกฎาคม 2557)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 3-5.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความกล่าวถึงการถวายและหุ้มทองพระพุทธรูป พร้อมทั้งแต่งตั้งข้าพระไว้ประจำวัดเพื่อปฏิบัติดูแลในส่วนต่างๆ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ในวงดวงชาตา และข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 857 และ 858 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2038 และ 2039 อันเป็นต้นรัชสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. 2 จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง พ.ศ. 2039,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 3-5.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_0201_c และ ChR_0202_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170