จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง

จารึก

จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 13:21:54 )

ชื่อจารึก

จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๒ จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๒”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๒ จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง พ.ศ. ๒๐๓๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (สำรวจเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๓-๕.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความกล่าวถึงการถวายและหุ้มทองพระพุทธรูป พร้อมทั้งแต่งตั้งข้าพระไว้ประจำวัดเพื่อปฏิบัติดูแลในส่วนต่างๆ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ในวงดวงชาตา และข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๗ และ ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๘ และ ๒๐๓๙ อันเป็นต้นรัชสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๒ จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๓-๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_0201_c และ ChR_0202_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170