จารึกวัดดอนคราม

จารึก

จารึกวัดดอนคราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดดอนคราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย, หลักที่ 100 ศิลาจารึกวัดดอนคราม, พย. 2 จารึกวัดดอนคราม พ.ศ. 2039

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2031

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 14 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 49 ซม. สูง 80 ซม. หนา 7 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 2”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2508) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย”
3) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 กำหนดเป็น “หลักที่ 100 ศิลาจารึกวัดดอนคราม”
4) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 2 จารึกวัดดอนคราม พ.ศ. 2039”
5) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 2 จารึกวัดดอนคราม”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสันพระเจ้าดำ (วัดร้าง) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2508) : 68-71.
2) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 86-89.
3) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 102-103.
4) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 105-109.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2031 พระมหาราชเทวีเจ้าให้คนนำตราสารทองคำมามอบแก่นางเมืองพะเยา นางเมืองพะเยาให้คนนำตราสารทองคำนั้นมาไว้ที่วัดดอนคราม พร้อมทั้งถวายข้าพระให้อยู่ดูแลพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 850 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2031 อันเป็นต้นรัชสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2030-2038)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 2 จารึกวัดดอนคราม พ.ศ. 2039,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2031), 102-103.
2) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย,” ศิลปากร 9, 2 (กรกฎาคม 2508) : 68-71.
3) ประสาร บุญประคอง, “พย. 2 จารึกวัดดอนคราม,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 105-109.
4) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ 100 ศิลาจารึกวัดดอนคราม,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513), 86-89.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_0200_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170