จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า)

จารึก

จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทรายเนื้อหยาบ

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๙ ซม. สูง ๘๑ ซม. หนา ๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น "จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า)"

ปีที่พบจารึก

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

สถานที่พบ

วัดร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของวัดแม่สุกพระธาตุ บ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

นายตั๋น อุ่นเอ้ย ชาวบ้านบ้านแม่สุก

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดแม่สุกพระธาตุ บ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๖๑-๕๖๖.

ประวัติ

นายตั๋น อุ่นเอ้ย ชาวบ้านบ้านแม่สุก ขุดพบได้บริเวณฐานของเจดีย์ ขณะที่มีการบูรณะวัดร้างแห่งนี้ (สัมภาษณ์ นายตั๋น อุ่นเอ้ย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙)

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ ชำรุด จับใจความไม่ได้ ด้านที่ ๒ เป็นรายชื่อชาวบ้านที่อุทิศที่ดินแก่วัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า),” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๖๑-๕๖๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170