จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า)

จารึก

จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:12

ชื่อจารึก

จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 15 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 11 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. 2538)

เชิงอรรถอธิบาย

1. เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ : เมงวัน 7 = เม็งวันเสาร์
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เต่าเส็ด = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
4. เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ : เมิง = เมือง
5. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : พะยาว = พะเยา (ชื่อเมือง)
6. เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ : หื้อ = ให้
7. เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ : ชาวเจ้า = พระภิกษุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170