จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา

จารึก

จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 12:26:44 )

ชื่อจารึก

จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

1.5.1.1 บ้านสันต้นม่วง, พย. 45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา พ.ศ. 2021, พย. 45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราช

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2021

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 18 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 5 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 13 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ส่วนล่างชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง 39 ซม. สูง 41.5 ซม. หนา 5.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 45”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2529) กำหนดเป็น “1.5.1.1 บ้านสันต้นม่วง”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา พ.ศ. 2021”
4) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราช”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2523

สถานที่พบ

วัดร้าง ตำบลใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2529) : 71-75.
2) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 185-186.
3) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 93-98.

ประวัติ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529 เจ้าหน้าที่สายงานจารึก งานบริการหนังสือภาษาโบราณ คือ นายเทิม มีเต็ม, นายจำปา เยื้องเจริญ และนายบุญเลิศ เสนานนท์ ได้เดินทางไปทำการสำรวจ ทำสำเนา ทำทะเบียนประวัติจารึกนี้

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2021 สมเด็จพระราชาอโศกราชผู้เป็นเจ้าได้ฟังธรรมเทศนา และอนุโมทนาด้วยความศรัทธา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 840 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2021 อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา พ.ศ. 2021,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 185-186.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราช,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 93-98.
3) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก 1.5 1.1 บ้านสันต้นม่วง พ.ศ. 2021 / ค.ศ. 1478,” ศิลปากร 29, 6 (มกราคม 2529) : 71-75.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-22, ไฟล์; PY 45 side 1.copy 1 และ PY 45 side 2.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170