จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ

จำนวน 125 รายการ

1. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
2. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
3. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
4. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
5. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
6. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านต่อ >
16. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
17. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านต่อ >
18. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
19. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
20. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
21. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านต่อ >
22. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านต่อ >
23. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
24. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
25. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
26. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
27. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
28. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านต่อ >
29. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
30. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170