จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ

จำนวน 124 รายการ

1. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสร้างเทวรูป อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170