จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images
  • images

จารึกสร้างเทวรูป

จารึก

จารึกสร้างเทวรูป

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกสร้างเทวรูป

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Stéle de Văt Ph’u (K. 366)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๖๘๒

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๖๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๐ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๙.๕ ซม. สูง ๘๐ ซม. หนา ๑๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กท. ๕๕”
๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. V กำหนดเป็น “Stéle de Văt Ph’u (K. 366)”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกสร้างเทวรูป”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอพระสมุดวชิรญาณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) Inscriptions du Cambodge vol. V (Hanoi : Imprimerie d'extreme-orient, 1953), 288-295.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๑-๔๗.

ประวัติ

จารึกไม่มีหลักฐานว่าได้มาจากที่ใด

เนื้อหาโดยสังเขป

พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ ทรงสร้างพระเทวรูปเพื่อประดิษฐานในที่ต่างๆ หลายองค์ เช่น ทรงสร้างพระศิวลึงค์ พระภควดีมหิษาสุรมรรทนี และพระวิษณุ ประดิษฐานที่เชิงเปรียล ณ กุฏิเวศวราศรม ทรงสร้างพระสังกรนารายณ์ ประดิษฐานในพระปรางค์ และทรงสร้างพระวิษณุ พระภควดีศรี ประดิษฐานที่โคกขนบเอสะ เป็นต้น จากนั้นจารึกได้กล่าวถึงการถวายที่ดิน การสร้างอาศรม การถวายทาส และถวายสิ่งของต่างๆ จำนวนมาก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๗ บอกมหาศักราช ๑๐๖๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๖๘๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) Goerge Cœdès, “Stéle de Văt Ph’u (K. 366),” in Inscriptions du Cambodge vol. V (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1953), 288-295.
๒) อำไพ คำโท, “จารึกสร้างเทวรูป,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๑-๔๗.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170