จารึกปราสาทเมืองแขก ๒

จารึก

จารึกปราสาทเมืองแขก ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทเมืองแขก ๒

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๕๑๗

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

แท่งสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๘ ซม. สูง ๑๓๒ ซม. หนา ๒๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๕๐”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๓๗) กำหนดเป็น “จารึกปราสาทเมืองแขก ๒”

ปีที่พบจารึก

๑๑ มกราคม ๒๕๓๕

สถานที่พบ

ปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

นางสาวสิริพรรณ ธิรศริโชติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๓๗) : ๙๙-๑๑๒.

ประวัติ

ได้มีการขุดพบศิลาจารึกที่บริเวณโคปุระ กำแพงชั้นนอกปราสาทเมืองแขก ถึง ๓ ชิ้นด้วยกัน รูปอักษรมีลักษณะอย่างเดียวกัน ยุคสมัยเดียวกัน ข้อความของจารึกก็สอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน ฉะนั้น จึงรวมจารึกทั้งสามหลักซึ่งพบในสถานที่เดียวกันนี้ เข้าเป็นชื่อเดียวกัน คือ จารึกปราสาทเมืองแขก และแยกเป็น ๓ หลัก คือ จารึกปราสาทเมืองแขก ๑, ๒ และ ๓

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความทั้งหมดเป็นรายชื่อทาส

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

เนื้อหาจารึกต่อเนื่องกับจารึกปราสาทเมืองแขก ๑ ซึ่งระบุศักราช คือ ๘๙๖ ตรงกับ พุทธศักราช ๑๕๑๗ จึงจัดจารึกปราสาทเมืองแขก ๒ นี้ ให้อยู่ในปีเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์, “จารึกปราสาทเมืองแขก ๑, ๒ และ ๓,” ศิลปากร ๓๗, ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๓๗) : ๙๙ - ๑๑๒.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170