จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ

จำนวน 669 รายการ

31. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกสร้างเทวรูป อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกหุบเขาช่องคอย อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170