จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ

จำนวน 673 รายการ

31. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านต่อ >
32. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
33. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านต่อ >
34. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านต่อ >
35. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านต่อ >
36. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านต่อ >
37. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านต่อ >
38. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านต่อ >
39. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านต่อ >
40. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านต่อ >
41. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านต่อ >
42. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านต่อ >
43. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านต่อ >
44. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
45. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
46. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านต่อ >
47. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
48. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
49. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
50. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านต่อ >
51. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านต่อ >
52. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๒ อ่านต่อ >
53. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านต่อ >
54. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >
55. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
56. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
57. จารึกหุบเขาช่องคอย อ่านต่อ >
58. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
59. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
60. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170