จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินทราย

จำนวน 281 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบ้านกู่จาน อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกโนนสัง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเพนียด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170