จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินทราย

จำนวน 281 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >
3. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
4. จารึกขลุง อ่านต่อ >
5. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
6. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
7. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
8. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
9. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
10. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
11. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
12. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
13. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
14. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทตาเมือนธม 1 อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาทเมืองแขก 1 อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาทเมืองแขก 2 อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >
22. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 8 อ่านต่อ >
25. จารึกปราสาทหินพนมวัน 13 อ่านต่อ >
26. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >
27. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
28. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
29. จารึกเพนียด 1 อ่านต่อ >
30. จารึกพันดุง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170