จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๖-๑๗

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีน้ำตาล

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนหักชำรุด (จากส่วนบนของหลักจารึก)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๔.๕ ซม. สูง ๑๔ ซม. หนา ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๔๙”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๖ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓”

ปีที่พบจารึก

เดือนกันยายน ๒๕๓๓

สถานที่พบ

บริเวณฐานประตูอาคารอิฐด้านทิศเหนือของประตูทางเข้าปราสาทองค์กลาง ในบริเวณปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

นายทรรศนะ โดยอาษา เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๖ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันอยู่ที่

บริเวณฐานประตูอาคารอิฐด้านทิศเหนือของประตูทางเข้าปราสาทองค์กลาง ในบริเวณปราสาทหินพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๖ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) : ๑๐๗-๑๑๒.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๖ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งชิ้นส่วนจารึกนี้มาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหนังสือตัวเขียนและจารึกอ่านและศึกษา

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกชำรุด พบเพียงข้อความสรรเสริญพระศิวะในบรรทัดแรก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกนี้เป็นชิ้นส่วนซึ่งแตกออกมาจากส่วนบนของหลักจารึก สภาพทั่วไปชำรุดมาก เส้นจารึกตื้น และลบเลือนหายไปเกือบหมด ปรากฏรูปอักษรเพียง ๔ บรรทัด เส้นจารึกไม่ค่อยชัดเจน แต่จากรูปลักษณะอักษรบางตัวที่พอมองเห็น อาจประมาณได้ว่ารูปอักษรมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
จตุพร ศิริสัมพันธ์, “ศิลาจารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓,” ศิลปากร ๓๔, ๖ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) : ๑๐๗-๑๑๒.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170