จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร

จำนวน 86 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
2. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
3. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
5. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านต่อ >
22. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
25. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
26. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านต่อ >
27. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
28. จารึกเพนียด ๑ อ่านต่อ >
29. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
30. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170