จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร

จำนวน 86 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโนนสัง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเพนียด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170