จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร

จำนวน 86 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
2. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
3. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
5. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาททัพเสียม 1 อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาททัพเสียม 2 อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทเมืองแขก 1 อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทเมืองแขก 2 อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 8 อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 9 อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาทหินพนมวัน 13 อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
22. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1 อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทหินพิมาย 3 อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาทหินพิมาย 2 อ่านต่อ >
25. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
26. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อ่านต่อ >
27. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
28. จารึกเพนียด 1 อ่านต่อ >
29. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
30. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170