จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 14

จำนวน 45 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านหัวขัว อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกซับจำปา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดสระแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกสถาปนาสีมา อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170