จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน

จำนวน 64 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1 อ่านต่อ >
3. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
4. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านต่อ >
5. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วัดดอนแก้ว) อ่านต่อ >
6. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านต่อ >
7. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
8. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านต่อ >
9. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
10. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
11. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
12. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
13. จารึกวัดไตรภูมิ 1 อ่านต่อ >
14. จารึกวัดเหนือ (วัดมหาผล) อ่านต่อ >
15. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านต่อ >
16. จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) อ่านต่อ >
17. จารึกวัดจอยแซ อ่านต่อ >
18. จารึกดอนเมืองเตย อ่านต่อ >
19. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
20. จารึกเจ้าอารามคันธะ อ่านต่อ >
21. จารึกอาคันตุกะอาราม อ่านต่อ >
22. จารึกวัดนาเตา อ่านต่อ >
23. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 1 อ่านต่อ >
24. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
25. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
26. จารึกบนลานเงิน วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
27. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านต่อ >
28. จารึกสองแคว อ่านต่อ >
29. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า) อ่านต่อ >
30. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170