จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน

จำนวน 59 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดไตรภูมิ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดเหนือ (วัดมหาผล) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดจอยแซ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกดอนเมืองเตย อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าอารามคันธะ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกอาคันตุกะอาราม อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดนาเตา อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกบนลานเงิน วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดรังษีสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170