จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 22 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2473, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-เจ้าแก้วนวรัฐ, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีดำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกถ้ำเชตวัน น่าน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระระเบียง, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเจดีย์, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างกำแพง, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างบันได, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-สาธุเจ้าจันทญาณรังสี,

จารึกถ้ำเชตวัน

จารึก

จารึกถ้ำเชตวัน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 15:42:27 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกถ้ำเชตวัน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกถ้ำเชตวัน ๑ (นน. ๒๑๓๐) จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๗๓

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๒ ซม. สูง ๖๒ ซม. หนา ๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๑๓๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๕๓๖-๕๔๑.

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ สาธุเจ้าจันทญาณรังสีเป็นประธานพร้อมด้วยบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ศิษยานุศิษย์ อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุ ณ ถ้ำแห่งนี้ ประกอบด้วย พระพุทธรูป ๒ องค์ เจดีย์ ๑ องค์ วิหารมุงรอยพระพุทธบาท แท่นพระพุทธบาท กำแพงล้อมพระพุทธบาท และบันไดนาค ครั้นเมื่อแล้วเสร็จในปีเดียวกันจึงจัดให้มีการทำบุญและเฉลิมฉลอง โดยตั้งความปรารถนาว่ากุศลกิจกรรมที่พวกตนได้ร่วมกันกระทำครั้งนี้ จงเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาไปตราบเท่า ๕,๐๐๐ ปี และขอให้ได้ถึงพระนิพพาน

ผู้สร้าง

จันทญาณรังสีพร้อมด้วยบิดามารดา ญาติพี่น้อง ศิษยานุศิษย์ อุบาสกและอุบาสิกา

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๙ คือ “จุลศักราชได้ ๑๒๙๒ ตัว”ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๗๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “ศิลาจารึกถ้ำเชตวัน ๑ (นน. ๒๑๓๐) จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๕๓๖-๕๔๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170