จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า)

จารึก

จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 09:55:32 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 18:28:48 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 23 (แผ่นเก่า) จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม พ.ศ. 2226

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2226

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 5 บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้ทาสีแดง

ลักษณะวัตถุ

แผ่นยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง 85 ซม. ยาว 17 ซม. หนา 1 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 23”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 23 (แผ่นเก่า) จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม พ.ศ. 2226”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างยืน) ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ขื่อวิหารวัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างยืน) ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 261.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า พ.ศ. 2226  พระมหาเกสารปัญโญเจ้าทรงเป็นประธานพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้นิมนต์พระสงฆ์มาร่วมพิธีสร้างแปลงวัดเสลารัตนปัพพตาราม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุข้อความ “จุลศักพทะได้ 1045 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2226 อันเป็นสมัยที่เจ้าเจพูตรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2218-2250)  

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 23 (แผ่นเก่า) จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม พ.ศ. 2226,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 261.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170