จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า

จารึก

จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า, ลป. ๙ จารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า, หลักที่ ๘๒ ศิลาจารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า จังหวัดลำปาง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน

ลักษณะวัตถุ

ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๐ ซม. สูง ๖๐ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๙”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๕) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๘๒ ศิลาจารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า จังหวัดลำปาง”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๙ จารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระแก้วดอนเต้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๕) : ๑๐๒-๑๐๓.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๔๕-๒๔๗.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๙.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๕) และได้พิมย์เผยแพร่ครั้งต่อมาในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของผู้สร้างวัด คือ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่พระราชาและพระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้หากผู้ใดได้มาประจำอยู่ที่วัดแห่งนี้ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์และถึงซึ่งนิพพาน ตอนท้ายได้ฝากฝังข้าพระให้ดูแลเรื่องจังหันพระ และห้ามเบียดเบียนสมบัติของวัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๔๔)-(๔๕).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๙ จารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๒๙.
๓) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านศิลาจารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า จังหวัดลำปาง,” ศิลปากร ๖, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๕) : ๑๐๒-๑๐๓.
๔) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๘๒ ศิลาจารึกที่วัดพระแก้วดอนเต้า จังหวัดลำปาง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๔๕-๒๔๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg_0900_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170