จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกวัดนาเตา

จารึก

จารึกวัดนาเตา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2557 16:40:43 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดนาเตา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก วัดนาเตา ๑ (นน. ๒๐๙๓) จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๕๘

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหินชนวนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๐ ซม. สูง ๕๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๙๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาเตา ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาเตา ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๖๔-๓๖๙.

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๓๕๖ เป็นปีที่เริ่มปฏิสังขรณ์วิหารวัดหนองเทา (วัดนาเตา) โดยมีครูบาเจ้าวัดนาราบเป็นที่ปรึกษา มีพระอุปนันทะเจ้าอาวาสวัดหนองเทาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และมีแสนทักขิณะเป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมกับพระภิกษุสามเณรและคนบ้านหนองเทาและคนในหมู่บ้านใกล้เคียง ในการนี้มีพระปัญโญเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. ๒๓๕๗ เป็นปีที่สร้างพระประธาน โดยมีครูบาปรมวังสะเป็นประธานการก่อสร้าง ร่วมกับธรรมสิทธิภิกขุ ญาณสิทธิภิกขุและขนานญาณติกขะ
ปี พ.ศ. ๒๓๕๘ การก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ จึงจัดให้มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกเฉลิมฉลองพระวิหารและพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑-๒ คือ “จุลศักราชได้ ๑๑๗๕ ตัว”ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “ศิลาจารึก วัดนาเตา ๑ (นน. ๒๐๙๓) จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๖๔-๓๖๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170