จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี)

จารึก

จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 10:49:57 )

ชื่อจารึก

จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย, หลักที่ 63 ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย, พย. 5 จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) พ.ศ. 1999

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 1999

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 11 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินสีเทา

ลักษณะวัตถุ

ใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 47 ซม. สูง 56 ซม. หนา 5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พร. 5”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2502) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย”
3) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 กำหนดเป็น “หลักที่ 63 ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย”
4) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 5 จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) พ.ศ. 1999”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 152 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (สำรวจเมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562)

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2502) : 55.
2) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 145-147.
3) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 251.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. 1999 ทอง, จ้าวหมื่น, หมู่หมอช่าง, ผ้าขาว และพ่อยูได้บริจาคเงิน 250 บาท เพื่อสร้างวัดแห่งนี้ พรหมจินดาได้ปิดทองพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ทางซ้าย และท่านเจ้าสมุทรมงคลรูจีได้ปิดทองพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ทางขวา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 818 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1999 อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 5 จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) พ.ศ. 1999,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 251.
2) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย,” ศิลปากร 3, 1 (พฤษภาคม 2502) : 55.
3) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ 63 ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย จังหวัดแพร่,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 145-147.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-30, ไฟล์; พร.5 รวม.สำเนา1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170