จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่)

จารึก

จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 11:02:29 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๒๓ (แผ่นใหม่) จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม พ.ศ. ๒๒๒๖

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

แผ่นยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๘๕.๕ ซม. ยาว ๑๗.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๒๓”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๒๓ (แผ่นใหม่) จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม พ.ศ. ๒๒๒๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างยืน) ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ขื่อวิหารวัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างยืน) ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๖๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า พ.ศ. ๒๒๒๖ พระมหาเกสารปัญโญเจ้าทรงเป็นประธานพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้นิมนต์พระสงฆ์มาร่วมพิธีสร้างแปลงวัดเสลารัตนปัพพตาราม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุข้อความ “จุลศักพทะได้ ๑๐๔๕ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๒๒๖ อันเป็นสมัยที่เจ้าเจพูตรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๒๑๘-๒๒๕๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๒๓ (แผ่นใหม่) จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม พ.ศ. ๒๒๒๖,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๖๒.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170