จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกวัดเหนือ (วัดมหาผล)

จารึก

จารึกวัดเหนือ (วัดมหาผล)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 15:34:05 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเหนือ (วัดมหาผล)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๐๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด บรรทัดที่ ๑๐-๑๑ อักษรหายไป (หินกระเทาะ)

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๗ ซม. สูง ๔๘ ซม. หนา ๗.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกวัดเหนือ (วัดมหาผล)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเหนือ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเหนือ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (สำรวจเมื่อ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๔๒๔-๔๒๕.

ประวัติ

เดิมปักอยู่ที่ประตูด้านหลังของอุโบสถเก่า ในราว พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ สร้างอุโบสถใหม่ได้นำมาไว้ที่กุฏิของเจ้าอาวาส ปัจจุบันจารึกหลักดังกล่าวถูกนำมาตั้งไว้ด้านขวาของพระอุโบสถหลังใหม่ และมีใบเสมาขนาดเล็กปักไว้ด้านหน้า ทำให้อ่านข้อความจารึกได้เพียง บรรทัดที่ ๑ -๗ เท่านั้น

เนื้อหาโดยสังเขป

พระสุวรรณภักดี เจ้าเมืองท่าขอนยาง และบรรยาท้าวพระยาพร้อมด้วยหัวครูหลักคำได้สร้างวัดเหนือ

ผู้สร้าง

พระสุวรรณภักดี, หัวครูหลักคำ

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๒๒๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๓ อันเป็นสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกวัดมหาผล (จารึกวัดเหนือ),” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๔๒๔-๔๒๕.
๒) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๓๓๑-๓๖๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170