จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 50 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดจักรวรรดิราชาวาส อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบ้านแวง อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๓ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๓ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุพนม ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓ อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๓ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๔ อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ อ่านต่อ >
21. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >
22. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
23. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๓ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
24. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๗ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๓ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
26. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑๔ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
27. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒๒ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
28. จารึกพระธาตุเมืองพิณ อ่านต่อ >
29. จารึกพระพุทธบาทหนองยาง อ่านต่อ >
30. จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170