จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 51 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >

2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >

3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดจักรวรรดิราชาวาส อ่านต่อ >

4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบ้านแวง อ่านต่อ >

5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ 1 อ่านต่อ >

6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ 2 อ่านต่อ >

7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ 3 อ่านต่อ >

8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 1 อ่านต่อ >

9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 2 อ่านต่อ >

10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 3 อ่านต่อ >

11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุพนม 1 อ่านต่อ >

12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง 1 (หนองคาย) อ่านต่อ >

13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเมือง อ่านต่อ >

14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านต่อ >

15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 1 อ่านต่อ >

16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 2 อ่านต่อ >

17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 3 อ่านต่อ >

18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 3 อ่านต่อ >

19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 4 อ่านต่อ >

20. จารึกฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ อ่านต่อ >

21. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >

22. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 2 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

23. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 3 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

24. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 7 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

25. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 13 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

26. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 14 แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >

27. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 22 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >

28. จารึกพระธาตุเมืองพิณ อ่านต่อ >

29. จารึกพระพุทธบาทหนองยาง อ่านต่อ >

30. จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170