จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 17 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2336, อายุ-จารึกสมัยพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์-พระเจ้านันทเสน, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 1, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูป, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-กัลปนา, เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-สาปแช่ง, บุคคล-สมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราช,

จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์, จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดพิพิธภัณฑสถานขอนแก่น

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองสัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

ขนาดวัตถุ

เส้นรอบฐาน ๖๙ ซม. สูง ๒๓ ซม. หนา ๒ มม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๕) กำหนดเป็น “จารึกบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสาน กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดพิพิธภัณฑสถานขอนแก่น”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ในถ้ำ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๕) : ๘๔-๘๗.
๒) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๓-๓๖๔.

ประวัติ

ตามบันทึกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ว่า ได้มาจากถ้ำ ตำบลคำอาฮวน อำเภอมุกดาหาร (ปัจจุบันเป็น จังหวัดมุกดาหาร) แต่จากการศึกษาเนื้อความที่จารึกแล้วเข้าใจว่า เดิมคงอยู่ในวัดสำคัญวัดหนึ่ง และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ภายหลังจึงมีการเคลื่อนย้ายไปไว้ในถ้ำดังกล่าว

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นพระบรมราชโองการพระมหากษัตริย์ล้านช้าง ได้ถวายข้าโอกาส เพื่อรักษาบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ และสาปแช่งผู้ที่มายึดเอาข้าโอกาสของพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

สมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราช

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๑๕๕ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๖ อันเป็นสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) เทิม มีเต็ม, “คำอ่านจารึกบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ อักษรไทยเหนือ ภาษาไทย,” ศิลปากร ๑๕, ๕ (มกราคม ๒๕๑๕) : ๘๔-๘๗.
๒) ธวัช ปุณโณทก, “ศิลาจารึกฐานพระพุทธรูปสำริดพิพิธภัณฑสถานขอนแก่น,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๓-๓๖๔.
๓) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๒๖๑-๒๘๗.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170