จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 4

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 4

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2550 12:43:44 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 4

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช 2246

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 1 บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 4”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ในพระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ในพระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, 2530), 351.

ประวัติ

สันนิษฐานว่าคงเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น โดยเฉพาะบริเวณเมืองคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุวัน เดือน ปี ที่จารึก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกระบุ ศักราช 65 คือ จ.ศ. 1065 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2246 อันเป็นสมัยที่พระเจ้าไชยองค์เว้ (พระไชยราชาธิราชที่ 2) ปกครองราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (พ.ศ. 2241-2273)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2550, จาก :
1) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 4,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, 2530), 351.
2) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2540), 136-137.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, 2530)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170