จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๔

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๔ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:29

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๔

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๔๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้แปล

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : สังกราช ๖๕ = จ.ศ. ๑๐๖๕ ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๔๖
๒. ธวัช ปุณโณทก : เดือนเจียง = เป็นการเรียกชื่อเดือนตามปฏิทินหนไทย ตรงกับเดือนอ้าย ของภาคกลาง (ภาคเหนือออกเสียงเป็นเกี๋ยง)
๓. นวพรรณ ภัทรมูล : วัน ๓ = วันอังคาร
๔. ธวัช ปุณโณทก : น้ำหนัก ๔ แสนเศษ = เป็นน้ำหนักพระพุทธรูป เท่ากับ ๔๘๐ ก.ก. น้ำหนัก ๑ แสน เท่ากับ ๑๒๐ ก.ก.
๕. นวพรรณ ภัทรมูล : คำอ่านที่อ่านโดย “โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย” นี้ อ่านโดยอาศัยคำอ่านเดิมของอาจารย์ธวัช ปุณโณทก ฉะนั้นจึงมิใช่การอ่านใหม่ เพียงแต่แก้ไขในส่วนของเครื่องหมายให้ถูกต้องตามระบบการอ่านจารึก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170