จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง)

จารึก

จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2550 16:41:24 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหิน

ลักษณะวัตถุ

เสากรอบประตู

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๑๓๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "สร. ๒"
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว กำหนดเป็น "จารึกปราสาทหินบ้านระแงง"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ประตูทางเข้าปราสาทองค์เล็กทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทบ้านระแงง อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ประตูทางเข้าปราสาทองค์เล็กทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทบ้านระแงง อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๔๑๓ - ๔๑๔.

ประวัติ

ไม่มีการเคลื่อนย้าย มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสำรวจของกรมศิลปากร ที่พิมพ์รวมอยู่ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๖๗

เนื้อหาโดยสังเขป

กลุ่มพระเถระผู้ใหญ่และท้าวพระยาในท้องถิ่น ได้บูรณะปราสาทหินบ้านระแงง โดยเข้าใจว่าเป็นพระมหาธาตุของศาสนาพุทธ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกนี้ไม่ระบุศักราช อย่างไรก็ตาม อาจารย์ธวัช ปุณโณทก ได้สันนิษฐานว่า จารึกหลักนี้น่าจะมีอายุราวสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
ธวัช ปุณโณทก, "จารึกปราสาทหินบ้านระแงง," ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๔๑๓ - ๔๑๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170