จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 2

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2550 14:25:26 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2563 01:55:03 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 2

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช 2409

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว สูงจากฐานถึงพระเกศ 30 129 ซม. เฉพาะส่วนที่เป็นจารึก กว้าง 86 ซม. สูง 30 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 2”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

หน้าพระประธานในพระอุโบสถ วัดพระธาตุสวนตาล (ข้อมูลเดิมว่า วัดพระธาตุดอนตาล) บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, 2530), 423.

ประวัติ

ข้อมูลเดิมว่าจารึกนี้อยู่ที่วัดนี้มาแต่เดิม คือ วัดพระธาตุดอนตาล (วัดพระธาตุสวนตาล) บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แต่ครั้งเมื่อคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ได้เดินทางไปสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่ วัดพระธาตุสวนตาล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 สำรวจไม่พบจารึกหลักนี้ที่วัดดังกล่าว อีกทั้ง พระครูเกษมบุญญาภิราม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสวนตาล อายุ 57 ปี ได้ยืนยันกับคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ว่า ที่วัดนี้มีจารึกที่ฐานพระพุทธรูปเพียงหลักเดียวคือ “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 1 (จารึกฐานพระพุทธพระมหาธัมมเทโวเจ้า)” ส่วนจารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 2 และ 3 นั้น ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่ใด

เนื้อหาโดยสังเขป

หัวครูศรีสุมนต์ พร้อมด้วยญาติโยม ได้พร้อมใจกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

หัวครูศรีสุนนท์ พร้อมด้วยญาติโยม บ้านชีทวน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 1228 ตรงกับ พ.ศ. 2409 อันเป็นสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2394-2411)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2550, จาก :
1) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกฐานพระพุทธรุปวัดพระธาตุดอนตาล 2,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, 2530), 423.
2) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 53 พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543), 331-360.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170