จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 14

จำนวน 45 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
2. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
3. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
4. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
5. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >
6. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านต่อ >
7. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา 2 อ่านต่อ >
8. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา 1 อ่านต่อ >
9. จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996 อ่านต่อ >
10. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านต่อ >
11. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >
12. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
15. จารึกฐานสถูปดินเผาวัดหนองกระโดน อ่านต่อ >
16. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >
17. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 1 อ่านต่อ >
19. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านต่อ >
20. จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง อ่านต่อ >
21. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
22. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >
23. จารึกวัดสระแก้ว อ่านต่อ >
24. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านต่อ >
25. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
26. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >
27. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >
28. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
29. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
30. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170