จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 14

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
2. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
3. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
4. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
5. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >
6. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านต่อ >
7. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านต่อ >
8. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านต่อ >
9. จารึกซับจำปา ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกซับจำปา ๔ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านต่อ >
15. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
16. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >
17. จารึกวัดสระแก้ว อ่านต่อ >
18. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านต่อ >
19. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
20. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านต่อ >
21. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๒ อ่านต่อ >
22. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
23. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
24. จารึกห้วยมะอึ อ่านต่อ >
25. จารึกหินขอน ๑ อ่านต่อ >
26. จารึกหินขอน ๒ อ่านต่อ >
27. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านต่อ >
28. จารึกซับจำปา ๕ อ่านต่อ >
29. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านต่อ >
30. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170