จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 14

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านหัวขัว อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกโบราณสถานหมายเลข ๐๙๙๖ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกซับจำปา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดสระแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกสถาปนาสีมา อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกห้วยมะอึ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกหินขอน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกซับจำปา ๕ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170