จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกป้านางคำเยีย

ไฟล์ pdf

จารึก

จำนวน 2947 รายการ

จารึกป้านางคำเยีย

จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๕๐ สัญชีวชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด)

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๔

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๓๔๖ เกสวดาบส (ศาลารายหลังที่ ๑๐ ศาลามุทิตา)

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกระษัยโรค แผ่นที่ ๔ กระษัยปู)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170