จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2948 รายการ

1. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกการสร้างฉัตร อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170