จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีเทา

จำนวน 35 รายการ

1. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
2. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
3. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
4. จารึกมุจลินทอาราม 1 อ่านต่อ >
5. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
6. จารึกพุทธศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ >
7. จารึกพุทธศาสน์ อ่านต่อ >
8. จารึกวัดจอยแซ อ่านต่อ >
9. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านต่อ >
11. จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า) อ่านต่อ >
12. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านต่อ >
13. จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 1 อ่านต่อ >
14. จารึกประตูสวนดอก 1 อ่านต่อ >
15. จารึกประตูสวนดอก 3 อ่านต่อ >
16. จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 3 อ่านต่อ >
17. จารึกวัดจำปา อ่านต่อ >
18. จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 2 อ่านต่อ >
19. จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง 2 อ่านต่อ >
20. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
21. จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร อ่านต่อ >
22. จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 1 อ่านต่อ >
24. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
25. จารึกวัดธาตุอุปสมาราม (บ้านโก่ม) อ่านต่อ >
26. จารึกวัดตโปทาราม อ่านต่อ >
27. จารึกวัดทงแสง อ่านต่อ >
28. จารึกวัดนางหมื่น อ่านต่อ >
29. จารึกวัดพูปอ อ่านต่อ >
30. จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170