จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีเทา

จำนวน 35 รายการ

1. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกพุทธศาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดจอยแซ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกประตูสวนดอก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกประตูสวนดอก ๓ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดจำปา อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสถาปนาสีมา อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดธาตุอุปสมาราม (บ้านโก่ม) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดตโปทาราม อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดทงแสง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดนางหมื่น อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดพูปอ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170