จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป

จารึก

จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2558 13:59:29 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 27 จารึกเจ้าหมื่นชลูนจ่าฯ สร้างพระพุทธรูป, 1.2.1.1 วัดป้านปิง พ.ศ. 2124, ชม. 27 จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป พ.ศ. 2124

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2124

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 42 ซม. สูง 73 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 27 จารึกเจ้าหมื่นชลูนจ่าฯ สร้างพระพุทธรูป”
2) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 11 กำหนดเป็น “1.2.1.1 วัดป้านปิง พ.ศ. 2124”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 27 จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป พ.ศ. 2124”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดป้านปิง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดป้านปิง (ด้านหน้าพระอุโบสถ) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

1) Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895. Etudes diverses II. Recherches sur l'Historie du Cambodge, du Laos et du Siam (Paris : Ernest Leroux, 1898), 325-327 pl. 31.
2) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 11 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 19-32.
3) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 102-103.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า ปี พ.ศ. 2124 หมื่นชลูนจ่าพร้อมด้วยภรรยาและบุตรได้สร้างพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากปีที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ 1 คือ “จุลศักราชได้ 943 ตัว” ตรงกับ พ.ศ. 2124 ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลสาวถีนรตรามังซอศรีมังสรธาครองเมืองเชียงใหม่ (ครองราชย์ พ.ศ. 2121-2150)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 27 จารึกหมื่นชลูนจ่าสร้างพระพุทธรูป พ.ศ. 2124,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 102-103.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170