จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒

จารึก

จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2558 14:28:56 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 19:35:06 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๘ จารึกมหาสังฆราชาญาณมงคล, ชม. ๑๘ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง (พ.ศ. ๒๐๘๓)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๘๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๘ ซม. สูง ๕๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๘ จารึกมหาสังฆราชาญาณมงคล”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๘ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง (พ.ศ. ๒๐๘๓)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๐๙) : ๖๔-๗๓.
๒) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๗๕-๘๔.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๗, ๖๖-๖๙.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกแสดงรายชื่อนาข้าวและรายการข้าพระที่มีผู้บริจาคแก่พระมหาธาตุเจ้า พระธรรม และมหาสังฆราช ข้อความส่วนหนึ่งกล่าวถึงจำนวนเงินและข้าพระที่พระรัตนราชเจ้าพระราชทานแด่วัดศรีบุญเรืองหรือวัดวังหัวควาย พระราชมารดาของพระองค์ให้เอาวิหารแห่งวัดวังหัวควายนี้มาแปลงเป็นพระอุโบสถ และนำพระพุทธรูปมาไว้ในพระอุโบสถนี้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากปีที่ปรากฏในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๒ คือ “เถิงปีกัดไค้ กดไจ้บ้านเมืองเป็นจลาจล” โดยช่วงบ้านเมืองเป็นจลาจลนั้น ปีกัดไค้ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๘๒ และปีกดไจ้ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๘๓ ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลท้าวซายคำ แห่งราชวงศ์มังราย ครองเมืองเชียงใหม่ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๘๑-๒๐๘๖)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๘ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๒ (พ.ศ. ๒๐๘๓),” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๖๖-๖๙.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170