จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง 2

จารึก

จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2558 14:28:56 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 19:35:06 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 18 จารึกมหาสังฆราชาญาณมงคล, ชม. 18 จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง (พ.ศ. 2083)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2083

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 18 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 20 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

กว้าง 38 ซม. สูง 58 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 18 จารึกมหาสังฆราชาญาณมงคล”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 18 จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง (พ.ศ. 2083)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ 30 สิงหาคม 2561)

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (มกราคม 2509) : 64-73.
2) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 8 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), 75-84.
3) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 117, 66-69.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกแสดงรายชื่อนาข้าวและรายการข้าพระที่มีผู้บริจาคแก่พระมหาธาตุเจ้า พระธรรม และมหาสังฆราช ข้อความส่วนหนึ่งกล่าวถึงจำนวนเงินและข้าพระที่พระรัตนราชเจ้าพระราชทานแด่วัดศรีบุญเรืองหรือวัดวังหัวควาย พระราชมารดาของพระองค์ให้เอาวิหารแห่งวัดวังหัวควายนี้มาแปลงเป็นพระอุโบสถ และนำพระพุทธรูปมาไว้ในพระอุโบสถนี้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากปีที่ปรากฏในจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 12 คือ “เถิงปีกัดไค้ กดไจ้บ้านเมืองเป็นจลาจล” โดยช่วงบ้านเมืองเป็นจลาจลนั้น ปีกัดไค้ ตรงกับ พ.ศ. 2082 และปีกดไจ้ ตรงกับ พ.ศ. 2083 ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลท้าวซายคำ แห่งราชวงศ์มังราย ครองเมืองเชียงใหม่ (ครองราชย์ พ.ศ. 2081-2086)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 18 จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง 2 (พ.ศ. 2083),” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 66-69.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170