จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร

จารึก

จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 10:17:19 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๕๒ จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรฯ, ๑.๕.๑.๑ วัดดงตุ้มหลุ้ม พ.ศ. ๒๐๐๕, ชม. ๕๒ จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร พ.ศ. ๒๐๐๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๐๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๙ ซม. สูง ๔๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๕๒ จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรฯ”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ กำหนดเป็น “๑.๕.๑.๑ วัดดงตุ้มหลุ้ม พ.ศ. ๒๐๐๕”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๕๒ จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร พ.ศ. ๒๐๐๕”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), ๒๓๗-๒๔๖.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๔๑.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๐๕ พระมหาเถรสัทธรรมไตรพิตรวิจิตรปิฎกสารเป็งโญเจ้า ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แจ้งเจ้าพันจ่าบ้านให้ขออนุญาตใครบางคนเพื่อทำกิจอะไรบางอย่าง ข้อความจารึกต่อจากนี้ขาดหายไปไม่สมบูรณ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๒ ระบุ จ.ศ. ๘๒๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๐๕ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าติโลกราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๕๒ จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร พ.ศ. ๒๐๐๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๔๑.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงใหม่ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170