จารึกพุทธศาสน์

จารึก

จารึกพุทธศาสน์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพุทธศาสน์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๒๔ จารึกพุทธศาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, พย. ๒๔ จารึกพุทธศาสน์

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม ชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๒ ซม. สูง ๘.๕ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๒๔”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๒๔ จารึกพุทธศาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๒๔ จารึกพุทธศาสน์”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ รองเจ้าคณะภาค ๖

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๕๔.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๐๑-๔๐๔.

ประวัติ

เดิมจารึกหลักนี้ขึ้นบัญชีฯ อยู่ใน ชร. ๑๕ (ชร./พ. ๕) เจ้าหน้าที่สายงานจารึก (นายเทิม มีเต็ม) เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจบัญชีจารึกร่วมกับเจ้าหน้าที่กองโบราณคดี เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ตัดโอนจารึกจากบัญชีฯ ชร. ๑๕ มาตั้งเป็นบัญชีจารึกจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุด ปรากฏเพียงชื่อวัน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดให้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๒๔ จารึกพุทธศาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๕๔.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๒๔ จารึกพุทธศาสน์,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๐๑-๔๐๔.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170