จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา

จำนวน 253 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
2. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
3. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
4. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
5. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
6. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
7. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
8. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
9. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านต่อ >
10. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
11. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
12. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกปากโดมน้อย อ่านต่อ >
18. จารึกปากน้ำมูล ๒ อ่านต่อ >
19. จารึกปากน้ำมูล ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
21. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
23. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ อ่านต่อ >
24. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
25. จารึกวัดมะกอก อ่านต่อ >
26. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๑ อ่านต่อ >
27. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านต่อ >
28. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >
29. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
30. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170