จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา

จำนวน 252 รายการ

1. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบ้านกู่จาน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกโนนสัง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปากโดมน้อย อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกปากน้ำมูล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกปากน้ำมูล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170