จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว

จำนวน 64 รายการ

31. จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกวัดจอยแซ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกวัดพระคำ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกวัดบ้านปาน อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกวัดบุนบาน อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกวัดปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกวัดป่าบง อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกวัดป่าใหม่ อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกวัดพระญาร่วง อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกวัดพูปอ อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด) อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกวัดศรีสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกวัดสุวัณณาราม อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกวัดหนองกวาง อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกวัดหมื่นลอ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170