จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว

จำนวน 64 รายการ

31. จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
32. จารึกวัดจอยแซ อ่านต่อ >
33. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านต่อ >
34. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
35. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านต่อ >
36. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านต่อ >
37. จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง อ่านต่อ >
38. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านต่อ >
39. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านต่อ >
40. จารึกถ้ำเด่นงัว 4 อ่านต่อ >
41. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 อ่านต่อ >
42. จารึกวัดบ้านปาน อ่านต่อ >
43. จารึกวัดบุนบาน อ่านต่อ >
44. จารึกวัดปราสาท อ่านต่อ >
45. จารึกวัดป่าบง อ่านต่อ >
46. จารึกวัดป่าใหม่ อ่านต่อ >
47. จารึกวัดพระญาร่วง อ่านต่อ >
48. จารึกวัดพูปอ อ่านต่อ >
49. จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านต่อ >
50. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านต่อ >
51. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านต่อ >
52. จารึกวัดเมืองพง (วัดพระเกิด) อ่านต่อ >
53. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านต่อ >
54. จารึกวัดศรีสุทธาวาส อ่านต่อ >
55. จารึกวัดสุวัณณาราม อ่านต่อ >
56. จารึกวัดหนองกวาง อ่านต่อ >
57. จารึกวัดหมื่นลอ อ่านต่อ >
58. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านต่อ >
59. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >
60. จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170