จารึกวัดสุวัณณาราม

จารึก

จารึกวัดสุวัณณาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดสุวัณณาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

1.5.1.1 วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2060 / ค.ศ. 1518, พย. 51 จารึกวัดสุวัณณาราม พ.ศ. 2060, พย. 51 จารึกการบำเพ็ญบุญในวัดสุวรรณาราม

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2060

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 23 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 12 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 11 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินสีเทา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นจารึก แตกเป็น 9 ชิ้น

ขนาดวัตถุ

กว้าง 35 ซม. สูง 113 ซม. หนา 9 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. 51”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2527) กำหนดเป็น “1.5.1.1 วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2060 / ค.ศ. 1518”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พย. 51 จารึกวัดสุวัณณาราม พ.ศ. 2060”
4) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. 51 จารึกการบำเพ็ญบุญในวัดสุวรรณาราม”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2526

สถานที่พบ

วัดร้างหน้าวัดลี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น ฐิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดลี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2527) : 65-71.
2) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 195-196.
3) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 319-324.

ประวัติ

เจ้าหน้าที่สายงานจารึกฯ (นายเทิม มีเต็ม, นายจำปา เยื้องเจริญ และนายบุญเลิศ เสนานนท์) งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจ ทำสำเนา ทำประวัติจารึก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2529

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2060 บุคคลผู้หนึ่ง (จารึกชำรุด ไม่ทราบว่าเป็นใคร) ได้มีจิตศรัทธาทำบุญ ณ วัดสุวัณณาราม และวัดอื่นๆ ด้วยเงิน และทองคำจำนวนมาก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 879 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2060 อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. 51 จารึกวัดสุวัณณาราม พ.ศ. 2060,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 195-196.
2) เทิม มีเต็ม, “พย. 51 จารึกการบำเพ็ญบุญในวัดสุวรรณาราม,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538), 319-324.
3) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก 1. 5. 1. 1. วัดสุวรรณาราม,” ศิลปากร 27, 6 (มกราคม 2527) : 65-71.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 51 side 1 +.copy 1 และ PY 51 side 2+.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170