จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่)

จารึก

จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 16:10:25 )

ชื่อจารึก

จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พร. 6 จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2040

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2040

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 32 บรรทัด (ปัจจุบันจารึกถูกแผ่นทองเปลวปิดทับจนไม่สามารถนับบรรทัดได้ สำรวจเมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562)

วัตถุจารึก

หินสีเทา

ลักษณะวัตถุ

ใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 89 ซม. สูง 106.5 ซม หนา 11 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พร. 6”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พร. 6 จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2040”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ศาลหลักเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (สำรวจเมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 252-254.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

เจ้าเมืองแพร่, แม่, ลูก ร่วมหล่อพระพุทธรูปด้วยทองคำ วันต่อๆ มามีการสร้างวิหาร สร้างปราสาท และเจดีย์ เจ้าเมืองแพร่ได้นำเกศาธาตุ … (ข้อความชำรุด ไม่ต่อเนื่องกัน) … ไปบรรจุในพระเจดีย์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 859 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2040 อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พร. 6 จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2040,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 252-254.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-30, ไฟล์; พร.6.รูป1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170