จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่)

จารึก

จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16:10:25

ชื่อจารึก

จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พร. 6 จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2040

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2040

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 32 บรรทัด (ปัจจุบันจารึกถูกแผ่นทองเปลวปิดทับจนไม่สามารถนับบรรทัดได้ สำรวจเมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562)

ผู้อ่าน

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : 859 ตัว = เป็นเลขจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช 2040
2. โครงการวิจัยฯ (2534) : ปีเมิงไส้ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะเส็ง นพศก ตามจุลศักราช
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : เชษฐมาสะ = เดือน 7
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดิน = เดือน
5. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้าเมิง = เจ้าเมือง
6. โครงการวิจัยฯ (2534) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
7. โครงการวิจัยฯ (2534) : เม็ง = มอญ
8. โครงการวิจัยฯ (2534) : วันเต่าสี = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน
9. โครงการวิจัยฯ (2534) : ริก = ฤกษ์
10. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจติย = เจดีย์
11. โครงการวิจัยฯ (2534) : หื้อ = ให้
12. โครงการวิจัยฯ (2534) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
13. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : อวย = ให้
14. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดือนวิสาข =เดือน 6 ภาคกลาง
15. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดินแปด = เดือน 8 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 6 ภาคกลาง
16. โครงการวิจัยฯ (2534) : ริกษ = ฤกษ์
17. โครงการวิจัยฯ (2534) : จุ = บรรจุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170