จารึกวัดบ้านปาน

จารึก

จารึกวัดบ้านปาน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านปาน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา ชำรุด แตกเป็น ๓ ส่วน แต่นำมาต่อเข้าด้วยกัน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๓ ซม. สูง ๑๑๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๘๙”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน พ.ศ. ๒๐๓๙”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

บ้านของเอกชน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

สำนักปฏิบัติธรรมวังทองวังธรรม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๔๓-๒๔๕.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๙๖-๒๐๑.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๐๓๙ มหาสามีศีลวิสุทธเจ้าได้สร้างวัด, อุโบสถ และปิฎก แล้วอุทิศส่วนบุญแก่มหาเทวีและพระอัยยิกาแห่งพระมหากษัตริย์ (น่าจะหมายถึงพระเมืองแก้ว ซึ่งครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘) ทั้งสองพระองค์ได้อุทิศพระพุทธรูปทองสำริดองค์หนึ่งและข้าพระจำนวน ๑๐ ครัว แก่วัดบ้านปาน

ผู้สร้าง

พระมหากษัตริย์ (น่าจะหมายถึงพระเจ้าเมืองแก้ว ซึ่งครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘), มหาเทวี และพระอัยยิกา

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านขวาของวงดวงชาตา จ.ศ. ๘๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๙ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๔๓-๒๔๕.
๒) เทิม มีเต็ม และ โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๘๙ จารึกวัดบ้านปาน,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๙๖-๒๐๑.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-25, ไฟล์; PY 89 side 1.photo 1 และ PY 89 side 2.photo 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170