จารึกวัดยางหนุ่ม

จารึก

จารึกวัดยางหนุ่ม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 17:12:01 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 13:01:47 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดยางหนุ่ม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 26 จารึกวัดยางหนุ่ม, 1.2.1.1 วัดยางหนุ่ม พ.ศ. 2066, ชม. 26 จารึกวัดยางหนุ่ม พ.ศ. 2065

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2065

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 6 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 8 บรรทัด

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 26 จารึกวัดยางหนุ่ม”
2) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 กำหนดเป็น “1.2.1.1 วัดยางหนุ่ม พ.ศ. 2066”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 26 จารึกวัดยางหนุ่ม พ.ศ. 2065”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่พบ (ข้อมูลเดิม อยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจเมื่อ 29 สิงหาคม 2561 )

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), 111-126.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 100-101.

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกกล่าวถึงการทำบุญด้วยการถวายที่นาและข้าพระของเจ้าแม่ไณ ตลอดจนการถวายเงินของมหาเทวีเจ้าองค์ย่า เมื่อ พ.ศ. 2065 ตอนท้ายมีการสาปแช่งใครก็ตามที่มาเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นที่นาหรือข้าพระให้ตกนรกอเวจี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 2-3 ระบุ จ.ศ. 884 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2065 อันเป็นสมัยที่พญาแก้วปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2558, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 26 จารึกวัดยางหนุ่ม พ.ศ. 2065,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 100-101.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170