จารึกวัดอุทุมพรอาราม

จารึก

จารึกวัดอุทุมพรอาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 14:05:18 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดอุทุมพรอาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๔.๑.๑ วัดอุทุมพรอาราม พ.ศ. ๒๐๔๕, ชม. ๑๗๕ จารึกวัดอุทุมพรอาราม พ.ศ. ๒๐๔๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ปูนหล่อ

ลักษณะวัตถุ

เศษชิ้นส่วน (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๔ ซม. สูง ๑๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๗๕”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดอุทุมพรอาราม พ.ศ. ๒๐๔๕”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๗๕ จารึกวัดอุทุมพรอาราม พ.ศ. ๒๐๔๕”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), ๑๙๙-๒๑๔.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๕๓-๑๕๔.

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๕ สมเด็จบพิตรพระมหาเทวีเจ้าได้ให้น้องพระเป็นเจ้า เจ้าพวกญานะคงคาต้องแต้ม และเจ้าพันเชาพุดร่วมกันประดิษฐานศิลาจารึกเพื่อประกาศรายชื่อข้าพระที่ถวายวัดอุทุมพร ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ในงานอื่น

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๖๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๕ อันเป็นสมัยที่พญาแก้วปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๗๕ จารึกวัดอุทุมพรอาราม พ.ศ. ๒๐๔๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๕๓-๑๕๔.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170