จารึกวัดศรีสุทธาวาส

จารึก

จารึกวัดศรีสุทธาวาส

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีสุทธาวาส

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชร. ๕ จารึกวัดศรีสุทธาวาส พ.ศ. ๒๐๔๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินสีเทา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นหินรูปสี่เหลี่ยม (หักออกเป็นสองชิ้น)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๐ ซม. สูง ๗๘ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชร. ๕”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชร. ๕ จารึกวัดศรีสุทธาวาส พ.ศ. ๒๐๔๕”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (สำรวจเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐-๑๓.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๔๕ เจ้าพันนาหลังญานะสารอดได้สร้างมหาวิหาร พร้อมทั้งได้ถวายข้าพระและสิ่งของจำนวนมาก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๖๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๔ อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชร. ๔ จารึกวัดศรีสุทธาวาส พ.ศ. ๒๐๔๕,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐-๑๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-18, ไฟล์; ChR_0501_c1, ChR_0501_c2, ChR_0502_c1 และ ChR_0502_c2)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170