จารึกถ้ำเด่นงัว 4

จารึก

จารึกถ้ำเด่นงัว 4

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 08:49:56 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 16:45:04 )

ชื่อจารึก

จารึกถ้ำเด่นงัว 4

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 45 จารึกถ้ำเด่นงัว 4 พ.ศ. 2058, 1.6.2.1 ประตูผา (3)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2058

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 15 บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

ยาว 150 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 45”
2) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 กำหนดเป็น “1.6.2.1 ประตูผา”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 45 จารึกถ้ำเด่นงัว 4 พ.ศ. 2058”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ถ้ำเด่นงัว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ 29 สิงหาคม 2561)

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), 125-134.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 272.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า พระเป็นเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความกรุณาแก่คราวทั้งหลาย ได้ประกาศให้ตั้งศิลาจารึก(ว่าด้วยอำนาจของคราว) ไว้เพื่อคราวทั้งมวล และให้ทุกคนยึดตามคำสั่งในศิลาจารึกนั้น ห้ามรื้อถอนและละเมิดโดยเด็ดขาด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1-2 ระบุข้อความ “ปีดับไค้ เดิน 7 แรม 14 ค่ำ วัน 6 ไทยวันดับเหม้า” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2058 อันเป็นสมัยที่พญาแก้วปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 45 จารึกถ้ำเด่นงัว 4 พ.ศ. 2058,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 272.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170