จารึกถ้ำเด่นงัว ๔

จารึก

จารึกถ้ำเด่นงัว ๔

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 08:49:56 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 16:45:04 )

ชื่อจารึก

จารึกถ้ำเด่นงัว ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๔๕ จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ พ.ศ. ๒๐๕๘, ๑.๖.๒.๑ ประตูผา (๓)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

ยาว ๑๕๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๔๕”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ กำหนดเป็น “๑.๖.๒.๑ ประตูผา”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๔๕ จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ พ.ศ. ๒๐๕๘”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ถ้ำเด่นงัว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๑๒๕-๑๓๔.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๗๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า พระเป็นเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความกรุณาแก่คราวทั้งหลาย ได้ประกาศให้ตั้งศิลาจารึก(ว่าด้วยอำนาจของคราว) ไว้เพื่อคราวทั้งมวล และให้ทุกคนยึดตามคำสั่งในศิลาจารึกนั้น ห้ามรื้อถอนและละเมิดโดยเด็ดขาด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑-๒ ระบุข้อความ “ปีดับไค้ เดิน ๗ แรม ๑๔ ค่ำ วัน ๖ ไทยวันดับเหม้า” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๕๘ อันเป็นสมัยที่พญาแก้วปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๔๕ จารึกถ้ำเด่นงัว ๔ พ.ศ. ๒๐๕๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๗๒.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170